ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Звіт директора навчально-наукового інституту права про результати роботи у 2017 році.

16 січня 2018 року відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про вищу освіту» на зборах трудового колективу навчально-наукового інституту права про результати роботи у 2017 році прозвітував директор інституту Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Куліш А. М. На звіті були присутні співробітники інституту, студенти, ректор СумДУ професор Васильєв А.В., члени ректорату.

Під час своєї доповіді директор зупинився на досягненнях інституту в 2017 році, питаннях навчально-методичної, навчально-організаційної, позанавчальної, міжнародної та госпрозрахункової роботи. У виступі директор звернув увагу присутніх на напрямки діяльності інституту, в яких показники зменшилися або немає позитивної динаміки в розвитку. Було поставлене завдання проаналізувати причини таких випадків та підготувати заходи по їх усуненню. Також професор Куліш А.М. визначив основні напрямки діяльності інституту у 2018 році.
З оцінкою результатів звіту директора виступили голова вченої ради інституту професор Сухонос В.В. та ректор університету Заслужений працівник освіти України, професор Васильєв А.В.
Під час свого виступу ректор подякував за ту роль, яку інститут права відіграє в університеті, дав високу оцінку менеджерській функції, яку здійснює Куліш Анатолій Миколайович, побажав колективу не зупинятися на досягнутому та рухатись вперед. Також він звернув увагу на питання, роботу над якими необхідно покращити та висловив пропозиції щодо напрямків роботи у 2018 році.
Рішенням зборів трудового колективу навчально-наукового інституту права робота Анатолія Миколайовича Куліша, як директора інституту у 2017 році була визнана «задовільною» та було затверджено звіт і основні напрямки діяльності у 2018 році.

Виступ 2017

Звіт директора презентація