ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Збори трудового колективу ННІ права СумДУ та звіт директора про результати роботи у 2018 році

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про вищу освіту», 15 січня 2019 року на зборах трудового колективу навчально-наукового інституту права про результати роботи у 2018 році прозвітував директор інституту, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор А. М. Куліш. На звіті були присутні члени зборів трудового колективу інституту, представники органів студентського самоврядування, ректор СумДУ, Заслужений працівник освіти, професор А. В. Васильєв, а також – члени ректорату.

У своїй доповіді А. М. Куліш акцентував увагу на досягненнях інституту у 2018 році, зупинився на питаннях наукової, навчально-методичної, навчально-організаційної, профорієнтаційної, позанавчальної, міжнародної та госпрозрахункової діяльності.

Незважаючи на позитивну динаміку діяльності Інституту в цілому, у своєму виступі директор звернув увагу на такі напрямки роботи, в яких показники зменшилися або ж  немає позитивної динаміки в розвитку. Саме тому, основним завданням визначено проаналізувати причини таких випадків та підготувати заходи по їх усуненню. Також професор Куліш А.М. визначив основні напрямки діяльності інституту у 2019 році.

З оцінкою результатів звіту директора виступив голова вченої ради інституту, професор В. В. Сухонос, який акцентував увагу на тому, що головним досягненням ННІ права у 2018 році стало відкриття спеціалізованої вченої ради  з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. В. В. Сухонос також зауважив на тому, що колектив ННІ права є дружнім, перспективним та успішним.

Із оцінкою результатів діяльності ННІ права виступив і ректор університету, Заслужений працівник освіти України, професор А. В. Васильєв.

Під час свого виступу ректор подякував за ту роль, яку інститут права відіграє в університеті, дав високу оцінку менеджерській функції, яку здійснює Куліш Анатолій Миколайович, побажав колективу не зупинятися на досягнутому та рухатись вперед. Також він звернув увагу на питання, роботу над якими необхідно покращити та висловив пропозиції щодо напрямків роботи у 2019 році. Зокрема, головними напрямами, на які слід звернути увагу є академічна мобільність викладачів, а також – методична робота.

У цілому, рішенням зборів трудового колективу навчально-наукового інституту права робота Анатолія Миколайовича Куліша як директора інституту у 2018 році була визнана «задовільною» та було затверджено звіт і основні напрямки діяльності у 2019 році.