ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вступ у питаннях та відповідях

До уваги абітурієнтів!

 

Важливим кроком у житті людини є обрання майбутньої професії та вищого навчального закладу в якому вона отримає знання з обраного фаху. Щоб зробити вірний вибір вступники порівнюють навчальні заклади, детально вивчають умови вступу. Але дуже часто у абітурієнтів та їх батьків виникають питання на які їм складно знайти відповідь самостійно.

Навчально-науковий інститут права готує фахівців за спеціальностями 081 «Право» та 073 «Менеджмент».

За спеціальністю право підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр». В магістратурі спеціальності «Право» ліцензовано та акредитовано дві освітні програми «Правознавство» та «Інтелектуальна власність».

За спеціальністю 073 «Менеджмент» підготовка магістрів проводиться за освітньою програмою «Менеджмент фінансово-економічної безпеки».

В інституті відкрита аспірантура та докторантура, після завершення якої можна захистити відповідний науковий ступінь у спеціалізованій вченій раді інституту.

Перевагами навчання в Навчально-науковому інституті права є:

 • найбільша ліцензія серед ВНЗ області на підготовку фахівців за спеціальністю «Право» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»;
 • найбільша в області кількість місць, що фінансуються за рахунок державного замовлення;
 • потужний колектив висококваліфікованих викладачів: 10 докторів наук та 40 кандидатів наук, які мають практичний досвід роботи;
 • можливість паралельного навчання на різних спеціальностях та в країнах Європи;
 • можливість приймати участь у науково-дослідній та позанавчальній роботі;
 • можливість займатися спортом, як на професійному так і на аматорському рівні (більш ніж 50 спортивних секцій).
 • можливість отримати свідоцтво державного зразка професійного охоронника;
 • можливість отримати посвідчення водія категорії «В»;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі інституту.
 • під час навчання можна отримати військове звання офіцера запасу;
 • всі студенти забезпечуються місцями в гуртожитках із поліпшеними умовами проживання.

Питання які найчастіше задають абітурієнти, а також відповіді на них ми підготували для того щоб полегшити процес вибору навчального закладу та якісної підготовки до вступу.

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

За якими спеціальностями здійснюється підготовка студентів в Навчально-науковому інституті права Сумського державного університету?

У Навчально-науковому інституті права здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеня бакалавр та магістр. Магістри спеціальності «Право» можуть обрати для навчання освітні програми «Правознавство» або «Інтелектуальна власність».

Також в інституті проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент фінансово-економічної безпеки».

Студенти, які проявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі інституту і отримати відповідний науковий ступінь у спеціалізованій вченій раді інституту права.

 

Де знаходиться приймальна комісія Навчально-наукового інституту права?

Приймальна комісія інституту права знаходиться в центрі міста Суми за адресою вулиця Петропавлівська, 57.

 

Чи може інститут надати допомогу у поданні електронної заяви?

Так. Абітурієнти можуть звернутися до відбіркової комісії інституту та отримати кваліфіковану допомогу в оформленні електронної заяви.

 

Чи здійснюється у 2018 році прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»?

Ні, не здійснюється. Відповідно до положення розділу XV Закону України «Про вищу освіту», який набув чинності у 2014 році, останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році.

 

Де можна ознайомитися з програмами вступних випробувань?

Програми вступних іспитів розміщені на сайті Сумського державного університету (сторінка «Прийом на навчання»). Адреса: vstup.sumdu.edu.ua

 

Які документи необхідно подати для вступу?

При поданні заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Які можливості в інституті для занять спортом?

Студентів інституту права мають широкі можливості для занять спортом як на аматорському, так і на професійному рівнях завдяки значній кількості та якості спортивних об’єктів (легкоатлетичний манеж, басейни, гребна база, тренажерні та ігрові спортивні зали тощо). Можна обрати більш ніж 50 видів спорту.

 

Чи всі вступники забезпечуються місцями у гуртожитку?

Відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків СумДУ» усі вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями у кімнатах.

 

Які умови проживання у гуртожитках інституту?

Всі студенти інституту права проживають у гуртожитках, які знаходяться у центрі міста недалеко від навчальних корпусів (15-20 хвилин пішки). У кімнатах, де мешкають студенти інституту створені комфортні умови проживання.

 

Чи є можливість у студентів інституту отримати військове звання офіцера запасу?

Так, є. Після завершення другого курсу студент може пройти конкурсний відбір для зарахування на військову кафедру і після завершення курсу підготовки отримати військове звання офіцера запасу одночасно зі здобуттям диплома бакалавра. На навчання на військову кафедру приймаються як хлопці так і дівчата.

 

Яка ситуація із працевлаштуванням випускників інституту?

Майже 90% випускників інституту працевлаштовані за спеціальністю. А близько половини студентів, які навчаються на магістерських програмах мають перше робоче місце ще під час навчання в інституті.

 

На яких посадах можуть працювати ваші випускники?

Випускники нашого інституту можуть працювати в судових та правоохоронних органах, прокуратурі, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, органах юстиції, навчальних і наукових закладах, адвокатурі, нотаріаті та ін.

 

Чи є у студентів інституту права можливість навчання за кордоном?

Так, така можливість є. Вже традиційно протягом останніх років аспіранти та студенти другого-третього курсів за програмою академічної мобільності протягом шести місяців проходять навчання в університеті міста Фоджа в Італії. Під час навчання студенти отримують стипендію в іноземній валюті та мають змогу отримати знання з права країн Європейського союзу.

 

Чи є можливість у студентів інституту займатися науковими дослідженнями?

Так. Студенти інституту активно займаються науковою діяльністю. Ця діяльність має різні форми. Одна з найбільш поширених це участь у конкурсах студентських науково-дослідних робіт та предметних олімпіадах. Щорічно студенти інституту здобувають на таких конкурсах більше 10 призових місць. За кількістю призових місць інститут займає третє місце серед юридичних навчальних закладів України.

Студенти інституту постійно приймають участь в чотирьох Всеукраїнських предметних олімпіадах і стабільно займають на них призові місця. Іншою формою наукової діяльності є участь у грантових проектах.

За перемоги на конкурсах та олімпіадах студенти отримують суттєві грошові премії. Участь у грантових проектах теж має належне матеріальне заохочення.

 

Чи існує матеріальне стимулювання для студентів, які показують високі результати у навчанні?

Студенти які навчаються на умовах державного замовлення і мають середній бал успішності 5,0 отримують підвищену стипендію та іменні стипендії: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.Грушевського та голови обласної державної адміністрації. У нашому інституті є стипендіати всіх перелічених видів стипендій.

 

 

ПИТАННЯ ЩОДО ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР».

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право» у навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати ЗНО з таких предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова.

Два сертифікати – українська мова та література та історія України є обов’язковими і вступ без них на спеціальність «Право» неможливий. Третій сертифікат обирає сам абітурієнт. Звичайно, це той з якого у нього найвищій бал сертифікату ЗНО.

 

Скільки заяв можуть подати абітурієнти у 2018 році при вступі на перший курс освітнього ступеню «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

Які обсяги прийому на навчання за спеціальністю 081 «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

Ліцензований обсяг спеціальності «Право» за освітнім ступенем бакалавр (тобто кількість студентів, які можуть бути прийняти на навчання на перший курс) за денною формою становить 190 осіб і є найбільшим у Сумській області.

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу на перший курс освітнього ступеню «бакалавр»?

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти (на перший курс) прийом документів в електронній або паперовій формі для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси здійснюється з 12 по 26 липня 2018 року.

 

Коли будуть оприлюднені результати конкурсного відбору при вступі на перший курс за освітнім ступенем «бакалавр» та де їх можна побачити?

1 серпня 2018 року не пізніше 1200 год. буде оприлюднений рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Списки рекомендованих до зарахування розміщуються на інформаційних стендах приймальної комісії університету за адресою вулиця Петропавлівська, 57.

 

У який термін абітурієнт повинен подати оригінали документів для зарахування на обрану спеціальність за освітнім ступенем «бакалавр»?

Останній термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) за державним замовленням – 6 серпня 2018 року не пізніше 1800 год.

 

Коли відбувається зарахування студентів на навчання за освітнім ступенем «бакалавр»?

Відповідно до правил прийому строк зарахування вступників за державним замовленням – 07 серпня 2018 р. не пізніше 12-00 год.;

Строк зарахування за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 р.

 

Чи потрібно проходити процедуру ЗНО при вступі за освітнім ступенем «бакалавр», якщо маєш диплом «молодшого спеціаліста»?

Ні не потрібно. Якщо абітурієнт має диплом молодшого спеціаліста для вступу на другий-третій курс спеціальності «Право» ОС «бакалавр» проходження процедури ЗНО не потрібне.

Для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста в галузі «Право», рішенням приймальної комісії в якості фахових вступних випробувань можуть бути зараховані оцінки результату атестації – атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

А особи, які мають диплом за іншою спеціальністю складають вступні іспити з української мови та основ правознавства. Програми вступних іспитів розміщені на сайті приймальної комісії.

 

Якщо маєш диплом «молодшого спеціаліста» не юридичного спрямування, чи можна продовжити навчання на рівні «бакалавра» спеціальності «Право»?

Так, можна. Відповідно до правил прийому СумДУ особа може вступити до СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Вступними випробуваннями є українська мова та основи правознавства. Програми вступних випробувань розміщені на сайті приймальної комісії.

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу на 2-3 курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» та коли проходять вступні іспити?

Для вступу на 2-3 курс ОС бакалавр прийом документів здійснюється з 12 по 24 липня 2018 року. Вступні іспити проводяться з 25 по 31 липня 2018 року. Документи подаються в паперовій формі до приймальної комісії.

 

Як формується конкурсний показник при прийомі на третій курс для осіб які здобули ОС молодшого спеціаліста за іншим напрямком підготовки?

Конкурсний показник визначається як середнє арифметичне значення суми середнього балу результатів попереднього навчання), що встановлюються за додатком до документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста та результату фахового вступного випробування за 5- бальною шкалою.

Конкурсний бал (КБ) = (ФВВ + СБД)/2 де:

ФВВ – результат фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою;

БД – середній бал додатку до диплома за 5-бальною шкалою.

 

ПИТАННЯ ЩОДО ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР».

Який обсяг прийому на спеціальність «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «магістр» за денною формою?

Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю «Право» на денну форму за освітнім ступенем магістр становить 180 осіб. З них за освітньою програмою «Правознавство»150 та 30 за освітньою програмою «Інтелектуальна власність».

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу до магістратури спеціальності 081 «Право» за освітніми програмами «Правознавство» і «Інтелектуальна власність» та коли проходять вступні іспити?

Для вступу на ОС магістр спеціальності 081 «Право» у зв’язку з запровадженням вступного випробування у формі ЗНО, терміни інші. Документи подаються виключно в електронній формі.

14 травня 2018 року – початок реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування. Початок реєстрації електронних кабінетів вступників.

5 червня 2018 року – закінчення реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та додатково для спеціальності 081 «Право» єдиного фахового вступного випробування. Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників.

Абітурієнти, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), реєструються на ЗНО після того як успішно склали додаткове фахове вступне випробування, що проводиться у період з 14 по 31 травня 2018 року. Точна дата проведення буде оприлюднена на сайті приймальної комісії університету. Орієнтовно це останній тиждень травня 2018 року.

11 липня 2018 року – основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови.

13 липня 2018 року – основна сесія єдиного фахового вступного випробування для спеціальності 081 «Право».

 

Який обсяг прийому на освітню програму «Менеджмент фінансово-економічної безпеки» спеціальності 073 «Менеджмент» в вашому інституті за освітнім ступенем «магістр» за денною формою?

Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю «Менеджмент» на денну форму за освітнім ступенем магістр становить 50 осіб.

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу до магістратури освітньої програми «Менеджмент фінансово-економічної безпеки» спеціальності 073 «Менеджмент» та коли проходять вступні іспити?

Для вступу на ОС магістр спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент фінансово-економічної безпеки» прийом документів здійснюється з 4 по 26 липня 2018 року.

Вступні іспити проводяться з 26 липня по 6 серпня 2018 року. Документи подаються в паперовій формі до приймальної комісії.

 

З якого предмету проводиться додаткове фахове вступне випробування при вступі до магістратури за спеціальностями інституту, якщо маєш диплом «бакалавра» іншої спеціальності?

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування з української мови. Програма випробування розміщена на сайті приймальної комісії університету.

 

Чи можна отримати юридичну освіту за ступенем магістра, якщо отримав диплом бакалавра за іншою спеціальністю?

Так, можна. Особи, які не мають базової юридичної освіти зараховуються на навчання на конкурсній основі за результатами складання вступних іспитів, а саме: додаткового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

-тест з права;

-тест загальної навчальної правничої компетентності;

-тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Програми вступних іспитів розміщені на сайті інституту.

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування з української мови. Програма випробування розміщена на сайті приймальної комісії університету.

 

Питання з яких навчальних дисциплін включені до блоку з права в єдиному фаховому вступному випробуванні з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання?

До блоку з права включені питання з таких навчальних дисциплін:

«Конституційне право України»,

«Адміністративне право України»,

«Цивільне право України»,

«Цивільне процесуальне право України»,

«Кримінальне право України»,

«Кримінальне процесуальне право України»,

«Міжнародне публічне право»,

«Міжнародний захист прав людини»

З орієнтовними питаннями та тестовими завданнями минулих років можна ознайомитися на сайті інституту права.

 

Як організовано конкурсний відбір при вступі в магістратуру за спеціальністю «Право»?

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти для вступу за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти за іншою спеціальністю).

Організація конкурсного відбору однакова для освітніх програм «Правознавство» та «Інтелектуальна власність».

 

Як організований конкурсний відбір при вступі у магістратуру за освітньою програмою «Менеджмент фінансово-економічної безпеки» спеціальності 073 «Менеджмент»?

Конкурсний відбір за цією освітньою програмою здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ВІІМ + ФВВ + СБД + ДБ де:

ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної (англійська, або німецька, або французька) мови (за 100-бальною шкалою);

ФВВ – результат фахового вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

СБД – середній бал додатку до диплома бакалавра (підсумкова оцінка) (за 100-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності.

Для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), додатково проводиться фахове вступне випробування.

Результати додаткового вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав і до розрахунку конкурсного балу не входять. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове випробування, він не допускається до подальшої участі у конкурсному відборі.

У якості результату вступного іспиту з іноземної мови за спеціальностями де єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови не передбачено, може бути зарахована оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови, якщо він складався вступником.

Фаховий іспит містить питання з «Основ менеджменту» та «Економіки підприємства», а додатковий вступний – з української мови. Програми вступних іспитів розміщені на сайті Сумського державного університету (сторінка «прийом на навчання»).

 

За що нараховуються додаткові бали при вступі на освітній ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент фінансово-економічної безпеки»?

Додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та науковій діяльності нараховуються для студентів за такі досягнення:

 • за кожний диплом призера міжнародної студентської олімпіади з фаху, участь та відповідні підсумки у якій визначені наказом МОН України – 20 балів;
 • за кожний диплом призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху – 15 балів;
 • за кожний диплом призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху – 10 балів;

наукова стаття за профілем спеціальності у журналі, який входить до переліку фахових видань України, закордонних видань або індексується БД Scopus (враховується не більше 1 статті чи патенту, авторського свідоцтва) – 5 балів.