ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вступ у запитаннях та відповідях

До уваги абітурієнтів!

Важливим кроком в житті людини є обрання майбутньої професії та вищого навчального закладу, в якому вона отримає знання з обраного фаху. Щоб зробити вірний вибір, люди порівнюють різні навчальні заклади.

Питання, які найчастіше задають абітурієнти під час такого порівняння, а також відповіді на них ми підготували для того, щоб полегшити процес вибору навчального закладу та створити сприятливі умови для вступу.

За якими спеціальностями здійснюється підготовка студентів у Навчально-науковому інституті права Сумського державного університету?

У Навчально-науковому інституті права здійснюється підготовка студентів спеціальності «Право» за освітніми ступенями «бакалавра» та «магістра».

Також здійснюється підготовка у магістратурі за спеціалізаціями «Інтелектуальна власність» та «Управління правоохоронною безпекою».

Особи, які проявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі інституту й отримати відповідний науковий ступінь.

Який перелік конкурсних предметів при вступі до Навчально-наукового інституту права на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр»?

Для вступу до інституту на спеціальність «Право» абітурієнту необхідно подати 3 сертифікати ЗНО з таких загальноосвітніх предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська).

Подача сертифікатів із перших двох предметів є обов’язковою.

Третій сертифікат абітурієнт подає з будь-якого із вказаних вище предметів. У разі наявності декількох потрібних сертифікатів варто обрати той, в якому значиться найвищий бал.

Які обсяги прийому на спеціальність «Право» у вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

На перший курс спеціальності «Право» за освітнім ступенем «бакалавр» ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання становить 190 осіб і є найбільшим у Сумській області.

У який термін проводиться прийом документів для вступу на перший курс?

При вступі на перший курс на основі сертифікатів ЗНО прийом документів здійснюється з 12 по 26 липня 2017 року.

Прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, здійснюється з 12 по 20 липня 2017 року.

У якій формі подаються документи для вступу на перший курс?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною (дистанційною) формами навчання подають документи тільки в електронній формі.

Вступники, які мають спеціальні права на участь у конкурсі, право на зарахування за квотами, а також ті, у кого є розбіжності в документі, що посвідчує особу, та сертифікаті ЗНО, подають документи у паперовій формі.

Чи може інститут надати допомогу в поданні електронної заяви?

Так. Кожна особа може звернутися до приймальної комісії інституту та отримати кваліфіковану допомогу в оформленні електронної заяви.

Коли будуть оприлюднені результати конкурсного відбору при вступі на перший курс за освітнім ступенем «бакалавра»?

1 серпня 2017 року, не пізніше 1200, буде оприлюднений рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Коли абітурієнт повинен подати оригінали документів щоб бути зарахованим на обрану спеціальність за освітнім ступенем «бакалавра»?

Останній термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) за державним замовленням – 5 серпня 2017 року, не пізніше 1200.

Останній термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 серпня 2017 року, не пізніше 1200.

Коли студенти будуть зараховані до ВНЗ?

Строки зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 1200 7 серпня 2017 року;

Строки зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року.

Чи можна отримати юридичну освіту за ступенем магістра, якщо отримав диплом бакалавра або магістра за іншою спеціальністю?

Так, можна. Особи без базової юридичної освіти можуть вступити до магістратури за спеціальністю «Право» за результатами вступних випробувань у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО та додаткового фахового іспиту.

Яким чином можна здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю «Право» (спеціалізація «Правознавство» та «Інтелектуально власність») особі, яка отримала диплом бакалавра або спеціаліста за цією спеціальністю?

Особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста за спеціальністю «Право» можуть продовжити навчання у магістратурі виключно за результатами вступних випробувань у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

 • тест з права (включає питання з: Конституційного права України, Адміністративного права України, Цивільного права України, Цивільного процесу України, Кримінального права України та Кримінального процесу України) ;
 • тест загальної навчальної правничої компетентності;
 • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Чи потрібно проходити процедуру ЗНО при вступі до інституту за наявності диплома молодшого спеціаліста юридичного спрямування?

З метою здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Право» абітурієнти з дипломами молодшого спеціаліста не проходять процедуру ЗНО.

Для вступників із диплом молодшого спеціаліста у межах галузі знань «Право» рішенням приймальної комісії в якості фахових вступних випробувань можуть бути зараховані оцінки результату атестації – атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

Чи можна здобути освітній ступінь «бакалавра» за спеціальністю «Право», якщо особа має диплом молодшого спеціаліста неюридичного спрямування?

Так можна. Відповідно до правил прийому до СумДУ особа може вступити до інституту права для здобуття ступеня «бакалавра» на основі ОКР «молодшого спеціаліста», здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження фахового вступного випробування з основ правознавства з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Програма вступного випробування розміщена на сайті для вступників (http://vstup.sumdu.edu.ua/).

Які обсяги прийому на спеціальність «Право» в інституті за освітнім ступенем «магістр» за денно формою?

Ліцензований обсяг прийому на спеціальність «Право» за денною формою навчання становить 90 осіб.

Чи здійснюється у 2017 році прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»?

Ні, не здійснюється.

У який термін проводиться прийом документів для вступу на старші курси та коли проходять вступні іспити?

Для вступу на 2-3 курс освітнього ступеня «бакалавр» прийом документів здійснюється: для денної форми – з 4 по 24 липня 2017 року, а для заочної (дистанційної) форми – з 1 по 31 серпня 2017 року. Вступні іспити проводяться: для денної форми – з 25 по 31 липня 2017 року, а для заочної (дистанційної) форми – з 1 по 7 вересня 2017 року.

Для здобуття освітнього ступеню «магістра» прийом документів здійснюється з 4 по 24 липня 2017 року. Вступні іспити проводяться з 26 по 06 серпня 2017 року.

Як формується конкурсний показник при прийомі на третій курс для осіб які здобули ОС молодшого спеціаліста за іншим напрямком підготовки?

Конкурсний показник формується за 5-бальною шкалою як середнє арифметичне значення результату фахового вступного випробування та середнього бала додатку до диплому.

Які вступні іспити необхідно скласти, щоб бути зарахованим на навчання до магістратури за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» для осіб, які здобули освітній ступінь «бакалавра» за іншим напрямком підготовки?

Особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста за іншою спеціальністю, аніж «Право» можуть навчатися у магістратурі юридичного спрямування виключно за результатами вступних випробувань у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

 • тест з права;
 • тест загальної навчальної правничої компетентності;
 • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Які вступні іспити необхідно скласти, щоб бути зарахованим на навчання до магістратуру за спеціалізацією «Управління правоохоронною безпекою» для осіб які здобули освітній ступінь «бакалавра» або «спеціаліста» за іншим напрямком підготовки?

Для осіб, які здобули освітній ступінь «бакалавра» або «спеціаліста» за іншим напрямком підготовки, для зарахування на навчання до магістратури за спеціалізацією «Управління правоохоронною безпекою» необхідно скласти наступні вступні випробування: іспит з іноземної мови, фахове вступне випробування з правознавства та додаткове фахове випробування з теорії та історії держави і права. Програми вступних випробувань розміщені на сайті Сумського державного університету  (http://vstup.sumdu.edu.ua/).

За що нараховуються додаткові бали при вступі на освітній ступінь магістра та ОКР спеціаліст?

Додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та науковій діяльності нараховуються студентам за такі досягнення:

 • диплом призера міжнародної студентської олімпіади з фаху, участь та відповідні підсумки у якій визначені наказом МОН України – 20 балів;
 • диплом призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху – 15 балів;
 • диплом призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху – 10 балів;
 • наукова стаття за профілем спеціальності у журналі, який входить до переліку фахових видань України або закордонних видань (враховується не більше 1 статті) – 5 балів.

Де можна ознайомитися з програмами вступних випробувань?

Програми вступних іспитів розміщені на сайті Сумського державного університету (сторінка «Прийом на навчання»). Адреса веб-сторінки: vstup.sumdu.edu.ua

Які документи необхідно подати для вступу?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною (дистанційною) формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні права на участь у конкурсі, право на зарахування за квотами, а також ті, у кого є розбіжності в документі, що посвідчує особу, та сертифікаті ЗНО, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-3 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію ідентифікаційного номеру платника податків.

Які можливості в інституті права для занять спортом?

Для студентів інституту права створено унікальні можливості для занять спортом як на аматорському, так і на професійному рівнях завдяки якості та великій кількості спортивних об’єктів (легкоатлетичний манеж, басейни, гребна база, тренажерні та ігрові спортивні зали тощо). Створено можливості для занять більш ніж 40 видами спорту.

Чи всі вступники забезпечуються місцями в гуртожитку?

Відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків СумДУ» усі вступники, які зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями у комфортабельних кімнатах.

Чи є можливість навчатися на військовій кафедрі та отримати військове звання?

Так можна. Після завершення другого курсу студент може пройти конкурсний відбір для зарахування на військову кафедру і після завершення навчання на військовій кафедрі отримати військове звання офіцера запасу одночасно зі здобуттям диплома бакалавра. На навчання на військову кафедру приймаються як хлопці так і дівчата.

Чому я маю віддати перевагу Навчально-науковому інституту права СумДУ?

 • найбільша ліцензія серед ВНЗ області на підготовку фахівців за спеціальністю «Право» за освітнім рівнем «бакалавр»;
 • наявність місць що фінансуються за рахунок державного бюджету;
 • потужний колектив висококваліфікованих викладачів: 12 докторів наук та 41 кандидат наук, які мають практичний досвід роботи;
 • можливість паралельного навчання на різних спеціальностях та в країнах Європи;
 • можливість приймати участь студентів у науково-дослідній та позанавчальній роботі;
 • можливість займатися спортом, як на професійному так і на аматорському рівні (більш ніж 50 спортивних секцій).
 • можливість отримання свідоцтва державного зразку професійного охоронника;
 • можливість отримання посвідчення водія категорії «В»;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі інституту.
 • всі студенти забезпечуються кімнатами в гуртожитках з поліпшеними умовами проживання.

Яка ситуація з працевлаштуванням випускників інституту?

80% випускників інституту працевлаштовані за спеціальністю. А близько половини студентів, які навчаються на магістерських програмах мають місце роботи ще під час навчання.

Чи є можливість у студентів інституту права проходити навчання за кордоном?

Так, така можливість є. У 2016 році студенти другого та третього курсів за програмою академічної мобільності протягом шести місяців пройшли навчання в Італійському університеті міста Фоджа. Ще три студенти вже пройшли конкурсний відбір і будуть навчатися в європейських університетах. Під час навчання ці студенти отримують доволі значну стипендію в іноземній валюті.

Чи є можливість у студентів інституту займатися науковими дослідженнями?

Так. Студенти інституту активно займаються науковою діяльністю. Ця діяльність має різні форми. Одна з найбільш поширених це участь у конкурсах студентських науково-дослідних робіт та предметних олімпіадах.

Студенти інституту постійно приймають участь в Всеукраїнських предметних олімпіадах і стабільно займають на них призові місця. Іншою формою наукової діяльності є участь у грантових проектах.

Крім отримання нових знань заняття науковою діяльністю мають і матеріальне стимулювання. За перемоги на конкурсах та олімпіадах студенти отримують доволі суттєві грошові премії. Участь у грантових проектах теж має належне фінансове стимулювання.

На яких посадах можуть працювати ваші випускники?

Випускники інституту права можуть працювати в судових та правоохоронних органах, прокуратурі, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, установах юстиції, навчальних і наукових закладах, адвокатурі, нотаріаті та ін.

Чи існує матеріальне стимулювання для студентів які показують високі результати в навчанні?

Студенти які навчаються на умовах державного замовлення і мають середній бал 5,0 мають можливість отримувати підвищену стипендію та іменні стипендії: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.Грушевського та голови обласної державної адміністрації. У нашому інституті є стипендіати всіх перелічених видів стипендій.