ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вступ до магістратури спеціальності 081 «Право» за технологією ЗНО

 

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2019 РОЦІ

 

Строки Етапи
13 травня 2019 року Початок реєстрації для складання фахового вступного випробування
03 червня 2019 року о 18.00 Закінчення реєстрації для складання фахового вступного випробування
 

з 13 травня по 31 травня 2019 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для

вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОС),здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

17 червня 2019 р. Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (п.4.5)
25 червня 2019 р. Закінчення прийому документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (п.4.5)
10 липня 2019 р. Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
23 липня 20198 року Закінчення прийому заяв та документів для вступу
02 липня 2019 року Основна сесія єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови
04 липня 2019 року Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
з 05 липня по 26 липня 2019 р. Проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування
Не пізніше 05 серпня 2019 року Оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування за державним замовленням
10 серпня 2019 року до 18.00 Закінчення строку виконання вимог
11 серпня 2019 року до 12.00 Зарахування за державним замовленням
до 15 серпня 2019 р. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Не пізніше 30 серпня 2019 року Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб