ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вступ до магістратури спеціальності 081 «Право» у 2018 році.

17 лютого 2018 року в Конгрес-центрі СумДУ адміністрацією навчально-наукового інституту права була проведена зустріч зі студентами випускного курсу освітнього ступеня «бакалавр» та їх батьками.

На зустрічі було роз’яснено особливості вступу до магістратури за спеціальністю 081 «Право» у 2018 році.

Учасники зустрічі отримали інформацію про рейтинг вищих навчальних закладів, які готують юристів. Цей рейтинг був сформований Міністерством освіти і науки за результатами проведення вступних випробувань бакалаврів-правників на здобуття вищої освіти за ступенем магістра спеціальності 081 «Право» у 2017 році. До рейтингу включено 77 вишів, в яких кількість випускників більша за 20 осіб. Фактично результати ЗНО стали незалежним критерієм оцінювання якості підготовки студентів в навчальному закладі.

Результати рейтингу НН інституту права СумДУ за блоками ЗНО.

Показник рейтингу Результат Місце
Середній бал для участі у конкурсі 397,7 29
Кількість випускників які подолали поріг «склав/не склав» з усіх тестових блоків (%) 84,2 17
Кількість випускників які подолали поріг «склав/не склав» з блоку ТЗНПК (%) 95,2 18
Кількість випускників які подолали поріг «склав/не склав» з блоку «Право»(%) 90,4 28
Кількість випускників які подолали поріг «склав/не склав» з блоку Іноземна мова (%) 96,6 23

 

Місце в рейтингу МОН ВНЗ Сумщини, які здійснюють підготовку юристів

ВНЗ Місце у рейтингу Кількість випускників % випускників, що подолали поріг «склав / не склав» Середній бал
СумДУ 29 146 84,2 397,7
ХНУВС 58 184 72,4 377,8
СНАУ 64 29 75,0 382,1

Також студенти отримали інформацію про особливості проведення єдиного фахового вступного випробування за технологією ЗНО для вступу в магістратуру в 2018 році.

Єдине фахове випробування включає три блоки:

 • тест загальних навчальних правничих компетентностей;
 • тест з базових юридичних (правничих дисциплін);
 • тест з іноземної мови

 

Головною особливістю 2018 року є те, що наказом МОН «Про затвердження Програми вступного випробування» від 7 лютого 2018 р. №115 було збільшено кількість дисциплін правового блоку. Ними стали:

 • Конституційне право України;
 • Адміністративне право України;
 • Цивільне право України;
 • Цивільне процесуальне право України;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальне процесуальне право України;
 • Міжнародне публічне право;
 • Міжнародний захист прав людини

Учасники були поінформовані про терміни проведення вступної кампанії 2018. Основними датами якої є наступні:

14 травня – 5 червня – реєстрація для складання ЗНО та реєстрація особистих електронних кабінетів вступників;

11 липня – єдине фахове випробування (блок іноземна мова);

13 липня – єдине фахове випробування (блоки ТЗПНК та право);

13 серпня – оприлюднення рейтингового списку;

18 серпня – виконання вимог щодо зарахування;

20 серпня – зарахування за державним замовленням;

30 вересня – останній термін зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Студентам було оголошено про те, що інформаційні матеріали (у тому числі минулорічні тести та відповіді на них) щодо проведення єдиного фахового вступного випробування за технологією ЗНО розміщені на головній сторінці сайту Навчально-наукового інституту права.

Захист науково-дослідницьких робіт з «Правознавства» слухачами Малої академії наук.

 

19 лютого 2018 року на базі Навчально-наукового інституту права відбувся захист науково-дослідницьких робіт слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук по секції «Правознавство».

Комісія у складі заступника директора навчально-наукового інститут права, кандидата наук з державного управління, доцента кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Семенова В.М та доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, кандидата юридичних наук Солонар А.В оцінили захист науково-дослідницьких робіт слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук по секції «Правознавство».

На захисті були представлені наукові роботи слухачів Малої академії наук по секції «Правознавство» з міста Суми та районів Сумської області