ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ

Вступники до докторантури подають на  ім’я керівника  вищого  навчального  закладу,  наукової  установи  такі документи:

 

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули  відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення  про  складання  кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

7) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

8) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної освіти за кордоном — копія диплома).

Правила прийому

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Контактна iнформацiя

 

Вiддiл докторантури та аспiрантури

Завiдувач вiддiлу: Залога Ольга Григорiвна

Адреса: 40007, Суми, вул.Римського-Корсакова, 2

Мiсцерозмiщення: Головний корпус СумДУ, 5 поверх, кiмната 501

Телефон: (+38-0542) 33-53-45

E-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua