ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вітаємо Старинського М.В. з успішним захистом докторської дисертації

Викладачі ННІ права СумДУ вітають доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права Старинського Миколу Володимировича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: “Валютні правовідносини (теоретико-методологічний аспект)” за спеціальністю 12.00.07.

Захист дисертації відбувся 21.10.2016 р. в Спеціалізованій вченій раді Д26.236.03 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.