ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Вітаємо із успішним захистом!

Професорсько-викладацький склад Навчально-наукового інституту права щиро вітаємо заступника директора з наукової роботи Рєзніка Олега Миколайовича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 872 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства», Олегу Миколайовичу Рєзніку було присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.

Захист відбувся 24 квітня 2019 р. у Спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертації Олега Миколайовича «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України». Науковий консультант здобувача – Анатолій Миколайович Куліш, директор Навчально-наукового інституту права, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор.

Колектив щиро вітає здобувача та наукового консультанта та бажає успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!