ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Кваліфікація:
професіонал з фінансово-економічної безпеки

Термін навчання – 1,5 року
Форма навчання:   денна

На навчання за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» приймаються громадяни України, які мають базову (рівень бакалавра) або повну вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра).
Вступні іспити: Основи  держави і права;
Іноземна мова

Протягом навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з основ національної безпеки України, організації та управління фінансово-економічною безпекою, організації інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки, конкурентної розвідки, корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання, сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захистом комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою тощо.

Магістр з управління фінансово-економічною безпекою – це фахівець вищої ланки управління, який вміє:
• розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму розвитку підприємства;
• розробляти плани та програми забезпечення безпеки в різних видах діяльності та здійснювати оперативне прикриття в даних системах;
• разом з іншими фахівцями готувати необхідні розрахунки, аналізи та економічні обґрунтування розроблених проектів, ідей та планів діяльності компанії та її безпеки.
Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники можуть займати такі посади: професіонал з фінансово-економічної безпеки, професіонал з корпоративного управління, відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи), експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, консультант з економічних питань, фахівець з фінансово-економічної безпеки, фахівець з організації майнової та особистої безпеки тощо.
Також випускники «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу – суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

• формувати колективи та забезпечувати їх ефективне функціонування, використовуючи неформальні методи управління, попереджувати конфліктні ситуації;
• створювати та контролювати діяльність операційної системи управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в цих системах;