ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Укладено Меморандум про взаємодію та співробітництво між Навчально-науковим інститутом права СумДУ та Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України

8 листопада 2018 року між Навчально-науковим інститутом права СумДУ та Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України  було підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво.

Під час підписання Меморандуму були обговорені основні напрями подальшої співпраці та співробітництва, зміст освітніх програм.

Співробітництво між НН інститутом права Сумським окружним адміністративним судом включатиме розробку та реалізацію проектів, спрямованих на освіту, шляхом:
– активної співпраці з метою обміну інформацією і досвідом у вигляді спільних конференцій, семінарів, тренінгів та зустрічей представників Сумського НДЕКЦ із учасниками наукової спільноти;

– організації практичних занять, виробничої та переддипломної практики, стажувань студентів для закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок на базі Сумського НДЕКЦ (згідно узгодженого графіка);

– проведення спільних наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику правоохоронної діяльності;

– організації стажувань викладачів ННІП;

– проведення рецензування до видання наукових праць та опанування при захисті дисертаційних досліджень;

– обмін науковою і методичною інформацією, навчальними та навчально-методичними матеріалами.

Меморандум про співробітництво набув чинності з дня його
підписання і діє безстроково.