СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування   забезпечує   захист   прав    та  інтересів  осіб,  які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Головними напрямками діяльності Університету, в яких приймають участь особи, які навчаються є:

- навчально-виховна робота;

- наукова робота;

 

- культурно-освітня робота;

- спортивно-масова робота;

 

- сфера студентського побуту і дозвілля;

- інформаційна робота тощо.

деканат
 До складу студентського директорату ННІ права  входять:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основними завданнями студентського директорату ННІ права є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних,  оздоровчих та інші заходів;

- сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів, молодіжними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення студентами правопорушень;

- сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- створення та організація діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.