ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

HORIZON 2020

Для полегшення виконання науково-дослідних та інноваційних робіт, підвищення  ефективної підготовки  проектів та участі у подачі проектної пропозиції до програми Горизонт 2020 відповідно до Розпорядження декана юридичного факультету Сумського державного університету А. М. Куліша, з числа науковців факультету  у 2015 році було створено науково-дослідницьку  робочу групу.

Метою діяльності групи є прагнення створити колектив фахівців- однодумців, здатних до критичного бачення та аналізу проблем суспільства та науки в цілому, які прагнуть забезпечити розвиток нових інноваційних ідей  і готових здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження та впроваджувати їх у практичну площину.

Керівництво  науково-дослідницької  робочої групи:

KULISH2-min

Керівник – декан юридичного факультету, професор, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Куліш Анатолій Миколайович. Раніше працював начальником управління податкової міліції державної податкової адміністрації у  Сумській області, генерал-майор  податкової міліції. Дослідницькі інтереси :

Правоохоронна системи України , допомога в ефективному управлінні та  боротьбі з корупцією;

Оптимізація та вдосконалення адміністративно-правового механізму регулювання діяльності державних органів, що здійснюють управління фінансовою системою України;

Правове забезпечення фінансової системи;

Являється керівником науково-дослідного проекту з проведення фундаментального дослідження на тему:  Оптимізація та вдосконалення адміністративно-правового механізму регулювання діяльності державних органів, що здійснюють управління фінансовою системою України. Є членом спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського інституту внутрішніх справ. Науково-дослідні роботи Куліша А.М. опубліковані в багатьох вітчизняних та міжнародних наукових  журналах.   

E-mail: inform@yur.sumdu.edu.ua

Координатор – доцент кафедри адміністративного , господарського права та фінансово-економічної безпеки, доктор юридичних наук Гаруст Юрій Віталійович. Працював на керівних посадах в управлінні податкової міліції головного управління доходів і зборів м. Києва, полковник податкової міліції.

Дослідницькі інтереси:

Фінансова система України, оптимізація та вдосконалення механізму діяльності суб’єктів що здійснюють керівництво фінансовою системою;

Фінансова корупція як головний чинник занепаду економіки держави, наукове вивчення причин виникнення та напрацювання інноваційних способів подолання;

Податкове шахрайство, злочини в господарський та службовій діяльності, розробка нових стратегій запобігання та розслідування фінансових злочинів;  

Є керівником науково-дослідного проекту з проведення дослідження на тему : Удосконалення адміністративно – правового механізму діяльності правоохоронних органів що забезпечують економічну безпеку держави в умовах інтеграційних процесів.  Його дослідні роботи опубліковані в багатьох вітчизняних журналах.

E-mail: uvga1972@gmail.com

          Секретар – фахівець деканату юридичного факультету магістр Якущенко Юлія Миколаївна. Досконало володіє англійською та німецькою мовами. Має сертифікат міжнародного зразку категорії B2.

E-mail: yakushchenko@gmail.com

До складу науково-дослідницької  робочої групи входять 3 групи дослідників, які сформовані за спільними сферами наукових інтересів .

Сфери наукових інтересів робочих груп:

Наші контакти:

Адреса: 40007 м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
Сумський державний університет,
корпус “Н”, поверх 3
 
Тел.: (0542) 33-70-94
           (0542) 68-77-90
           (0542) 68-77-38
 
E-mail: 
 
А.М. Куліш – inform@yur.sumdu.edu.ua

Ю.В. Гаруст – uvga1972@gmail.com

Ю.М. Якущенко – yakushchenko@gmail.com