ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

План роботи вченої ради

Навчально-наукового інституту права СумДУ

на 2017 – 2018 н.р.

 

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ

07 вересня 2017 р., протокол №1

 

7 вересня 2017 р.

 

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2017-2018 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Підсумки роботи у 2016-2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2016-2017 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М., Сухонос В.В.

 

5 жовтня 2017 р.

 

 1. Про результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР та основні напрямки роботи в 2017 – 2018 н.р.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М., Чернадчук В.Д.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права в 2016-2017 н. р.

Доповідач – Рєзнік О.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М., Чернадчук В.Д.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 1. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права

Доповідачі – аспіранти, наукові керівники.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 

2 листопада 2017 р.

 

 1. Про стан та завдання розвитку міжнародної діяльності ННІ права.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М., Чернадчук В.Д.

Відповідальний – Гончарова А.В.

 

7 грудня 2017 р.

 

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2018 р.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М., Чернадчук В.Д.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Семенов В.М.

 

1 лютого 2018 р.

 

 1. Стан наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2018 рік

Доповідач – Рєзнік О.М. Гаруст Ю.В., Каріх І.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М., Чернадчук В.Д.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 березня 2018 р.

 

 1. 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Корж С.А., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. 2. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сидоренко А.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

 

5 квітня 2018 р.

 

 1. Реалізація програм академічної мобільності, навчання іноземних громадян, інших форм діяльності в міжнародному просторі в інституті права

Доповідач – Гончарова А.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

7 червня 2018 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Семенов В.М.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 

      Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

Голова вченої ради                                                                                                В. В. Сухонос

 

Секретар                                                                                                                  М. В. Плотнікова