ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ на 2018 – 2019 н.р.

Розглянутий та затверджений

на засіданні вченої ради навчально-наукового

інституту права СумДУ  

06 вересня 2018 р., протокол №1

 

6 вересня 2018 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2018-2019 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Підсумки роботи у 2017-2018 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2018 – 2019 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2017-2018 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М., Сухонос В.В.

 

4 жовтня 2018 р.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2017-2018 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2018 – 2019 н.р.

Доповідач – Рєзнік О.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Рєзнік О.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права

Доповідачі – аспіранти, наукові керівники.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 

1 листопада 2018 р.

 1. Сучасний стан та нові перспективи розвитку міжнародної роботи ННІ права.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М.

Відповідальний – Гончарова А.В.

 

6 грудня 2018 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2019 р.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Семенов В.М.

 

 

7 лютого 2019 р.

 1. Стан наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2019 рік

Доповідач – Рєзнік О.М. Гаруст Ю.В., Каріх І.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

7 березня 2019 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2018-2019 н.р.

Доповідач – Семенов В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Корж С.А., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сидоренко А.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

 

4 квітня 2019 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Гончарова А.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

6 червня 2019 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Семенов В.М.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

Голова вченої ради                                                                                                                                                    В. В. Сухонос

Секретар                                                                                                                                                                    М. В. Плотнікова