ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ВІДБУВСЯ!!!!

В Спеціалізованій вченій раді К55.051.07 Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету відбулися п’ять захистів кандидатських дисертацій зі спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

29 червня 2017 року в Спеціалізованій вченій раді К 55.051.07 свої дисертації представили:

Долинний Андрій Володимирович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права (м. Київ), назва дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів» (науковий керівник – Музичук О.М., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ);

Аюпова Рано Мухтарівна, суддя Господарського суду Харківської області, назва дисертації – «Адміністративно-правові відносини за участю господарських судів в Україні» (науковий керівник – Борко А.Л.,            д.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова).

30 червня 2017 року в Спеціалізованій вченій раді К 55.051.07 свої дисертації представили:

Батраченко Олег Вікторович, співробітник Управління служби безпеки України в Сумській області, назва дисертації – «Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку» (науковий керівник – Куліш А.М.,               д.ю.н., професор, заслужений юрист України, директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету).

Міщенко Тетяна Михайлівна, завідувач сектору кадрового забезпечення Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, назва дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками» (науковий керівник – Логвиненко М.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права Сумського державного університету).

01 липня 2017 року в Спеціалізованій вченій раді К 55.051.07 свою дисертацію представив:

Шатерніков Микола Іванович, суддя Господарського суду Харківської області, назва дисертації – «Господарські суди у системі суб’єктів адміністративного права» (науковий керівник – Борко А.Л., д.ю.н, доцент, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова).

Бажаємо молодим науковцям успіхів в подальших своїх дослідженнях.