ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Результати участі студентів Навчально-наукового інституту права в Всеукраїнських студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

2011-2012 навчальний рік

Всього 4 місця: ІІ – 2, ІІІ – 2.

з Юридичних наук:

– ІІ місце – Синиченко Н. (Логвиненко М.І., АГПФЕБ);

– ІІ місце – Фащук Т. (Бойко В.І., Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Інтелектуальної власності:

– ІІІ місце – Глущенко Н. (Куліш А.М., Хворост О.О., АГПФЕБ);

з Історичних наук:

– ІІІ місце – Лозовецька Я. (Нестеренко В.А., КПТІДП).

 

2013-2014 навчальний рік

Всього 5 місць, з яких І – 2, ІІ – 2, ІІІ – 1.

з Юридичних наук:

– І місце – Гиркіна О. (Семенов В.М., КПТІДП);

– І місце – Семенова А. (Кисельова О.І., АГПФЕБ);

– ІІ місце – Фащук Т. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

– ІІІ місце – Михайлішин П. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Інтелектуальної власності:

– ІІ місце – Ткачова Ю. (Куліш А.М., АГПФЕБ).

 

2014-2015 навчальний рік

Всього 13 місць, з яких ІІ – 5, ІІІ – 7.

з Юридичних наук:

– ІІ місце – Семенова А. (Кисельова О.І., АГПФЕБ);

– ІІ місце – Андрійченко Н. (Ільченко О.В., КПДС);

– ІІІ місце – Дігтяр А. (Логвиненко М.І., АГПФЕБ);

– ІІІ місце – Ігнатенко Є. (Пахомов В.В., КПДС);

з Державного управління:

– ІІ місце – Лобко К. (Бурбика М.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

– ІІІ місце – Кислощаєва М. (Семенов В.М., КПТІДП);

– ІІІ місце – Трофімцова Ю., Прокопенко М. (Рєзнік О.М., Шевченко Г.М.);

з Інтелектуальної власності:

– ІІ місце – Клочко С.М. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Адміністративного права та процесу; фінансового права; інформаційного права:

– ІІІ місце – Тимофєєва Г. (Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

з Цивільної оборони та пожежної безпеки:

– ІІ місце – Шкрумада Б.Ю., Михайлішин П. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Гендерних досліджень:

– ІІІ місце – Чернишова А.В. (Теліженко Л.В., КПТІДП);

з Історичних наук:

– ІІІ місце – Семенова А. (Дегтярьов С.І., КПТІДП);

з Мистецтвознавства:

– ІІІ місце – Яненко Є. (Теліженко Л.В., КПТІДП).

 

2015-2016 навчальний рік

Всього 11 місць, з яких І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 7.

з Юридичних наук:

– ІІІ місце – Дігтяр Р. (Рябченко Т.М., КПТІДП);

– ІІ місце – Кислощаєва М. (Бурбика М.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

з Державного управління:

– ІІ місце Стеблянко А. (Чурилова Т.М., МЕЄП);

– ІІІ місце – Малус А. (Чурилова Т.М., МЕЄП);

– ІІІ місце – Кислощаєва М. (Бурбика М.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

– ІІІ місце – Зимогляд І. (Солонар А.В., АГПФЕБ);

ІІІ –є місце Супрун М. (Завгородня В.М., МЕЄП);

з Адміністративного права та процесу; фінансового права; інформаційного права:

– І місце – Андрійченко Н. (Куліш А.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

– ІІІ місце – Кіяшко Ю. (Ілляшенко А.В., Денисенко С.І., КПДС);

з Цивільної оборони та пожежної безпеки:

– ІІ місце – Шкрумада Б.Ю. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Історичних наук:

– ІІІ місце – Кулик С. (Дегтярьов С.І., КПТІДП).

 

2016-2017 навчальний рік

Всього 12 місць, з яких І – 2, ІІ – 5, ІІІ – 4.

з Юридичних наук:

І місце – Бехтер Є. (Деревянко Б.В., АГПФЕБ);

ІІ місце – Стеблянко А. (Бурбика М.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Грунченко А., Северин Я. (Деревянко Б.В., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Василенко А. (Завгородня В.М., Кунцевич М.П., МЕЄП).

з Державного управління:

І місце – Петрівна Л. (Кунцевич М.П., МЕЄП);

ІІ місце – Рагуліна Ю. (Семенов В.М., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Єременко А. (Куліш А.М., Кобзєва Т.А., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Овчаренко Н. (Бурбика М.М., Рєзнік О.М., АГПФЕБ);

з Інтелектуальної власності:

ІІ місце – Дігтяр А. (Логвиненко М.І., АГПФЕБ);

з Історичних наук:

ІІ місце – Дігтяр А. (Дегтярьов С.І., КПТІДП);

з Цивільної оборони та пожежної безпеки:

ІІ місце – Москаленко В. (Куліш А.М., Солонар А.В., АГПФЕБ).

 

2017-2018 навчальний рік

Всього 19 місць, з яких І – 4, ІІ – 3, ІІІ – 11.

з Історія і археологія:

ІІІ місце – Малій Б. (Власенко В.М., КПТІДП);

ІІІ місце – Гончаренко Я. (Власенко В.М., КПТІДП).

з Права:

І місце – Шеверда О., Кіяшко Ю. (Гаруст Ю.В., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Куліш І. (Кобзєва Т.А., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Петрівна Л. (Руденко Л.Д., АГПФЕБ);

ІІІ місце – Дробязко Н. (Швагер О.А., ЦПДФП);

ІІІ місце – Дегтяр Р. (Пахомов В.В., КПДС);

ІІІ місце – Сиротенко Т. (Чурилова Т.М., МЄЕП).

з Кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права:

ІІІ місце – Проценко В. (Бондаренко О.С., МЄЕП).

з Адміністративного права та процесу; фінансового права; інформаційного права:

ІІІ місце – Диковець А. (Логвиненко М.І., АГПФЕБ).

з Міжнародного права:

І місце – Кравець Я. (Завгородня В.М., МЄЕП);

І місце – Войтович А. (Самойленко Є. А., МЄЕП);

І місце – Панченко М. (Кунцевич М. П., МЄЕП);

ІІ місце – Василенко А. (Завгородня В.М., МЄЕП);

ІІ місце – Рассохіна А. (Славко А. С., МЄЕП);

ІІ місце – Неверова С. (Славко А. С., МЄЕП);

ІІІ місце – Фурс С. (Завгородня В.М., МЄЕП).

з Теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; філософії права

ІІІ місце – Рагуліна Ю. (Семенов В.М., КПТІДП).

з Пожежної безпеки

ІІІ місце – Пронський Е. (Куліш А.М., АГПФЕБ).

 

 

Результати участі студентів Навчально-наукового інституту права в Всеукраїнських студентських олімпіадах

2011-2012 навчальний рік

Всього 1 місце, з яких  ІІІ – 1.

зі спеціальності «Управління ФЕБ»

– ІІІ місце – Глущенко Н. (КПДС);

 

2012-2013 навчальний рік

Всього 2 місця, з яких ІІ – 1, ІІІ – 1.

зі спеціальності «Інтелектуальна власність»:

– ІІІ – місце – АГПФЕБ, КПДС;

зі спеціальності «Правознавство»:

– ІІ – місце – АГПФЕБ, КПДС.

 

2013-2014 навчальний рік

Всього 1 місце, з яких  ІІІ – 1.

зі спеціальності «Інтелектуальна власність»:

– ІІІ місце – Горбатенко Д. (Ілляшенко А.В., КПДС).

 

2014-2015 навчальний рік

Всього 1 місце, з яких  ІІІ – 1.

зі спеціальності «Інтелектуальна власність»:

– ІІІ місце – Клочко С. (АГПФЕБ)

 

2015-2016 навчальний рік

Всього 3 місця, з яких ІІ – 1, ІІІ – 2.

Зі спеціальності «Правознавство»:

– ІІ місце – Андрійченко Н. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

з Управління фінансово-економічної безпеки:

– ІІІ місце – Фірсов О. (Чернадчук В.Д., КПДС);

з Інтелектуальної власності:

– ІІІ місце – Шкрумада Б. (Куліш А.М., АГПФЕБ);

 

2016-2017 навчальний рік

Всього 2 місця, з яких ІІІ – 2.

Зі спеціальності «Правознавство»:

ІІІ місце – Василенко А. (Куліш А.М., Завгородня В.М. АГПФЕБ, МЕЄП);

З навчальної дисципліни «Міжнародне право»:

ІІІ – Василенко А. (керівник Завгородня В.М. МЕЄП).

 

2017-2018 навчальний рік

Всього 1 місце, з яких ІІІ – 1.

З навчальної дисципліни «Міжнародне право»:

ІІІ – Фурс С. (керівник Завгородня В.М. МЕЄП).