ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПРОЕКТ “ВІДКРИТІ ДВЕРІ”

usaid_logoENGAGE

Enhance Non-Governmental Actors
and Grassroots Engagement

Конкурс на отримання гранту

Грантова програма «Відкриті двері» для підтримки короткострокових ініціатив громадських організацій

Цей конкурс на отримання гранту (надалі – конкурс) є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!». Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Коротка інформація

Згідно з гнучким і адаптивним підходом Пакту до реагування на виклики та можливості, які виникають, проект «Долучайся!» створив грантову програму швидкого реагування з метою задовольнити нагальні та поточні потреби громадянського суспільства.

Цілі і завдання конкурсу на отримання гранту

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) ініціатив громадських організацій, спрямованих на задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів.

Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування громадського активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами.

Пріоритетні напрямки

Програма «Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним реформам та таким наскрізним питанням, як, наприклад: боротьба з корупцією, децентралізація, прозорість і підзвітність уряду (включаючи періоди виборчих кампаній), інклюзивний розвиток (осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (ЛГБТІ), а також інших вразливих груп, молоді) та євроінтеграція.

Заходи та види діяльності в рамках проектів можуть включати, але не обмежуючись, наступні:
 реагування на виникнення непередбачуваних питань у процесі розробки нормативно-правової бази;
 міжрегіональні обміни;
 організація заходів та участь у заходах;
 ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у заходах;
 заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;
 молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.

Очікувані результати:
 підвищено рівень залучення громадян;
 розроблено та розповсюджено ефективні та інноваційні медіа продукти;
 громади споряджені механізмами та інструментами залучення громадян;
 обстоювані та запущені ініціативи громад;
 підвищено представництво маргіналізованих груп населення у процесах прийняття рішень, громадського нагляду та у житті громад;
 на регіональному та локальному рівнях з’являються та успішно розвиваються і діють активісти та нові ініціативи на чолі з організаціями громадянського суспільства.

Критерії відповідності
Офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства з усіх регіонів України запрошуються до подання проектних пропозицій.
Критерії відбору:
 відповідність вказаним цілям конкурсу;
 усталена організаційна структура;
 потенційна спроможність налагоджувати контакт з громадами і громадянами;
 потенційна спроможність досягати сталих результатів, які будуть тривати після закінчення проекту.
Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.
Розмір гранту: до $20,000.
Кінцевий термін подання проектних пропозицій
Немає. Цей конкурс є безстроковим. Пакт буде переглядати проектні пропозиції на постійній основі. Заявники отримуватимуть рішення протягом 45 днів з моменту, коли Пакт отримає повний пакет проектної пропозиції.
Важливо знати, що:
 в рамках цього конкурсу Пакт не може надавати гранти підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;
 проектні пропозиції повинні бути подані українською або англійською мовою;
 заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;
 рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;
 подані пропозиції не можуть бути повернені або розглянуті повторно.
Порядок подання грантових пропозицій
Будь ласка, завантажте та використовуйте форму заявки на отримання гранту за програмою «Відкриті двері», форму бюджету та форму описової частини бюджету за цим посиланням: http://bit.ly/2ks6Srn. Грантові пропозиції приймаються за електронною адресою grants.engage@pactworld.org з темою листа: «Відповідь на конкурс “Відкриті двері”».

БЮДЖЕТ

BUDGET NARRATIVE / ДЕТАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ

 

Програма сприяння
громадській активності
«Долучайся!»

   Поради для підготовки якісних заявок на конкурси програми «Долучайся!»

• Переконайтеся, що проект, його цілі та завдання відповідають меті конкурсу.
• Чітко опишіть проблему та завдання, які необхідно вирішити в рамках проекту.
• Надайте детальну інформацію про проект та його заходи.
• Сформулюйте реалістичні цілі проекту.
• Якщо проект є значно складнішим і / або бюджет значно більшим, ніж ті, що
виконувались вашою організацією раніше, поясніть, як ваша команда зможе впоратися зі
збільшенням обсягу робіт і фінансів.
• Чітко опишіть та поясніть мету проекту та / або його діяльність.
• Переконайтеся в тому, що заходи відповідають зазначеним показникам.
• Не збудьте включити опис бюджету!
• Визначте та опишіть цільові групи / аудиторію проекту, та хто є його бенефіціарами.
• Включіть точні або приблизні дані про кількість людей, які будуть охоплені або навчені за
проектом.
• Поясніть, наскільки підтримка «Долучайся!» є критичною для реалізації проекту.
• Вкажіть теми тренінгів.
• Надайте чіткий план охоплення своїх цільових груп.
• Поясніть, чи належать кінцеві бенефіціари вашого проекту до цільової аудиторії
«Долучайся!».
• Переконайтеся, що пропоновані заходи співвідносяться із цільовими результатами.
• Поясніть, як поставлена задача співвідноситься із пропонованими методами її
розв’язання.
• Визначте практичні кроки із залучення громадян, а не просто дослідження.
• Переконайтеся, що запитуваний бюджет є пропорційним кількості бенефіціарів.

Що робить заявку на грант якісною?

 Проект добре написано з достатньою деталізацією цілей, заходів та очікуваних
результатів.
 Цілі проекту відповідають цілям і задачам Конкурсної Пропозиції.
 Показники зрозумілі, відповідні і вимірювальні.
 Запропоновані заходи підвищують громадянську активність, що відповідає цілям і
задачам «Долучайся!».
 Концепція, логічна структура і комунікаційний компонент є достатньо прописаними.
 Проект передбачає залучення недостатньо представленої групи населення/ меншини.
 Проект адресований одній або більше з наскрізних тем «Долучайся!»: боротьбі з
корупцією, включенню уразливих груп населення і / або громадянській освіті.
 Проект є реалістичним з точки зору розміру і досвіду організації.

До відома: згідно законодавства України, Пакт не може вести комунікацію з адресами
електронної пошти, які є зареєстровані на російських доменах, таких як: mail.ru, rambler.ru
або Яндекс. Будь ласка, переконайтеся, що грантові заявки включають альтернативні адреси
електронної пошти.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ-Open Door Grant Application Form 2017

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»

Динамізм розвитку організацій громадянського суспільства (ОГС) часто визначають ключовим фактором української демократії, як рису, котра якісно відрізняє Україну від інших пострадянських країн. Українське громадянське суспільство помітно зміцнилося на початку 2000-их, а також продемонструвало свою зрілість під час Помаранчевої революції у 2004 році та Євромайдану (Революція Гідності) 2013-2014 рр., котрий спонукав вийти на вулиці мільйони проєвропейських українців. Незважаючи на це, актуальними залишаються головні перешкоди розвитку громадянського суспільства, зокрема широке залучення громадян, комунікація та охоплення цільових груп, боротьба з корупцією, побудова коаліцій та фінансова стійкість організацій громадянського суспільства.

Головний виклик, якій стоїть перед Програмою сприяння громадській активності “Долучайся!” (далі – Програма) – нестача громадянської обізнаності та залучення до громадської діяльності, а широка ціль Програми – покращення громадського контролю та залучення громадян до процесів урядування. Застосовуючи інноваційні та вже випробувані підходи, Програма зосередиться на підвищенні обізнаності та залучені громадян до громадських ініціатив на місцевому рівні, в свою чергу на національному та регіональному рівнях (областей і районів) – на підвищені потенціалу організацій, розбудові коаліцій та підтримці ініціатив з адвокатування та моніторингу.

Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях. Програма засновується на твердженні про те, що якщо громадяни є достатньо обізнаними та залученими до громадської діяльності, урядування на місцевому та національному рівнях стане більш репрезентативним, партисипативним та підзвітним українському суспільству. Таким чином, Пакт сприятиме: 1) підвищенню рівня громадянської освіти; 2) розбудові ефективних національних, регіональних та місцевих громадських коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ; 3) підвищенню організаційної спроможності партнерських ОГС; 4) розвитку потенціалу задля сприяння довготривалому залученню громадян у процес демократичних реформ.

Покращення обізнаності громадян щодо громадського залучення
З метою покращення знань громадян щодо своїх громадянських обов’язків, Програма підтримає розробку та пілотування навчального плану з громадянської освіти, що також включатиме позакласні заходи. У цих заходах візьмуть участь і діти, і батьки, що спонукатиме їх до зміни власного ставлення до громадянських обов’язків та громадської участі. Крім того, Програмою підтримуватимуться ініціативи ОГС із громадянської освіти для всіх вікових груп, які допоможуть громадянам збільшити їхню громадську активність, зокрема у процесах антикорупційної діяльності.

Сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ
Програма забезпечить підтримку ініціативам з громадської адвокації та моніторингу через мобілізацію активістів, розбудову мереж та коаліцій, зміцнення механізмів громадського залучення та посилення антикорупційного громадського моніторингу. Підтримку буде збалансовано поміж національними, регіональними та місцевими рівнями, зміцнюючи горизонтальні та вертикальні зв’язки між ОГС національного, регіонального та місцевого рівнів для забезпечення відповідного громадського залучення. Через впровадження ефективних кампаній громадського моніторингу та адвокації, їх результати будуть відображені у відповідних нормативно-правових актах та політиках.

Підвищення організаційної спроможності ОГС на національному, регіональному та місцевому рівнях
Програма підтримає партнерські ОГС та коаліції на національному, регіональному та місцевому рівнях включно з тими, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією, у зміцнені їх потенціалу у
розбудові зв’язків та комунікації з цільовими аудиторіями. Завдяки залученню громадян, ефективної комунікації з цільовими аудиторіями та лідерству партнерські ОГС стануть більш інклюзивними та спонукатимуть представників вразливих груп населення до залучення у порядок денний реформ. В рамках цього завдання буде зміцнено організації-хаби з метою залучення громадян до процесів реформування країни.

Розвиток місцевого потенціалу для забезпечення довготривалого громадського залучення до демократичних процесів
Піклуючись про майбутнє, Програма закладе фундамент для довготривалого залучення громадян до громадської активності та демократичних реформ. Цей фундамент постане на основі консультацій з основними стейкхолдерами, розробленої стратегії сталого розвитку та організаційної підтримки, що буде надана для ефективного впровадження цієї стратегії.

Грантова підтримка та технічна допомога
Програма надаватиме підтримку українським ОГС у вигляді грантів на загальну суму понад 10 млн. доларів США. Грантові механізми варіюватимуться у залежності від програмних потреб, характеру діяльності та інших факторів, і включатимуть: постійно діючий конкурс грантів; короткотермінові гранти для нових ініціатив; інституційну підтримку для ключових ОГС та інноваційні грантові механізми на основі розробок ОГС та розширеної громадської участі. Гранти можуть бути надані національним, регіональним та місцевим організаціям та коаліціям, а також новоствореним ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадянським ініціативам.

Програма забезпечить технічну підтримку у запровадженні ключових демократичних реформ та наскрізних тем, зокрема таких: боротьба з корупцією, децентралізація, прозорість та підзвітність уряду, інклюзивний розвиток, проблеми молоді та євроінтеграція. Також буде забезпечено технічну підтримку згідно до індивідуальних потреб партнерських ОГС з акцентом на розбудову зв’язків з цільовою аудиторією, залучення громадян, стратегічну комунікацію та лідерство. Специфічні потреби у технічній допомозі для ініціатив громадського моніторингу та контролю буде визначено шляхом консультацій з відповідними стейкхолдерами.

Залучення вразливих груп
Програма базується на ідеях залучення людей з обмеженими можливостями, переселенців (ВПО) та інших вразливих груп. Програмою будуть підтримані ОГС, що спеціалізуються на протидії дискримінації через просвіту у питаннях наскрізного впровадження ґендеру для поширення обізнаності щодо ґендерної нерівності та просування ідей рівного доступу до суспільних благ. Опираючись на суспільне визнання прав людей з обмеженими можливостями, Програма підтримає ОГС, що спеціалізуються на адвокатуванні та контролі забезпечення прав вразливих груп. Завдяки просуванню проблематики залучення вразливих груп Програма сприятиме розвитку інклюзивного громадянського суспільства, яке представлятиме інтереси різних верств суспільства.

Про Пакт
Пакт працює в Україні з 2006 року у сферах урядування, організаційного розвитку та здоров’я. Спираючись на десятирічний досвід роботи Пакту в Україні, Програма буде спрямована на основні проблеми громадянського суспільства нашої країни. Пакт – міжнародна неурядова організація, заснована у 1971 р., яка на сьогодні працює у понад 30 країнах задля поліпшення життя знедолених та соціально відчужених. Ми прагнемо збудувати світ, де кожен матиме право голосу, право самостійно приймати рішення на брати на себе відповідальність за своє майбутнє.

Контакти
engage@pact.org.ua
Роланд Ковач | Керівник Програми | rkovats@pactworld.org
Ірина Білоус | Заступник керівника Програми | ibilous@pactworld.org