ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Інформація про засідання вченої ради ННІ права

 

На засіданні від 05 квітня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, навчання іноземних громадян, інших форм діяльності в міжнародному просторі в інституті права
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання
 3. Затвердження звітів аспірантів.

 

 

На засіданні від 01 березня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права.
 2. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 3. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 4. Про заміщення посади завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права.
 5. Про розгляд атестаційних матеріалів Рєзніка О.М. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 6. Затвердження Додаткових програм кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07.

 

 

На засіданні від 01 лютого 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2018 рік
 2. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 3. Про заміщення посади професора кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
 4. Рекомендація до видання навчального посібника «Основи українського законодавства (що потрібно знати іноземцю в Україні)» (укладачі Гаруст Ю.В., Павленко Б.О.)
 5. Про рекомендацію на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 6. Про призначення другого наукового керівника аспіранту.
 7. Переведення аспіранта з заочної форми (контракт) на вечірню форму (бюджет) навчання.

Про затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства «Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної, судової та фінансової систем України» та керівника науково-дослідної роботи

 

 

На засіданні від 25 січня 2018 року розглянуто таке питання:

Про рекомендацію кандидатури  на призначення іменної стипендії Президента України.

 

 

На засіданні від 7 грудня 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2018 р.
 2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 3. Про заміщення посади завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 4. Про рекомендацію до друку монографії к.ю.н., доцента Кобзєвої Т.А. «Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України».
 5. Про рекомендацію до друку монографії викладача Іваненко Д.Д., Мартин А.Г.: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аспект»
 6. Продовження переривання підготовки у аспірантурі аспіранта кафедри АГПФЕБ

 

 

На засіданні від 2 листопада 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Підсумки роботи у 2016–2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 2. Про результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР та основні напрямки роботи в 2017–2018 н.р.
 3. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права в 2016–2017 н. р.
 4. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 5. Затвердження тем кандидатских робіт аспірантам
 6. Про стан та завдання розвитку міжнародної діяльності ННІ права
 7. Про розгляд атестаційних матеріалів Солонар А.В. для отримання вченого звання доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 8. Про рекомендацію до друку монографії д.ю.н., професора Сухоноса В.В. та д.ю.н., професора Сухоноса В.В.(мол.) «Склад злочину: закон, теорія та практика»
 9. Про рекомендацію до друку монографії «Проблеми правового регулювання відносин на фінансовому ринку в умовах глобалізації», підготовлену авторським колективом кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права за редакцією д.ю.н., професора В.Д. Черндачука та д.ю.н., доцента М.В. Старинського.
 10. Відрахування здобувача ННІ права
 11. Продовження переривання терміну підготовки дисертаційної роботи здобувача

 

На засіданні від 28 вересня 2017 року розглянуто такі питання:

Заслуховування звітів, затвердження індивідуальних навчальних планів та переведення на наступний рік навчання аспірантів ННІ права

 

 

На засіданні від 14 вересня 2017 року розглянуто таке  питання:

 1. Про переведення докторанта з відривом від виробництва Кобзєву Т. А. на 3-й рік навчання та затвердження індивідуального навчального плану на 3-й рік.

 

 

На засіданні від 7 вересня 2017 р. розглянуті такі питання:

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2017-2018 р.
 2. Підсумки роботи у 2016-2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2016-2017 н.р.
 4. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук аспірантці 1 року навчання Золотій Л.В.
 5. Рекомендація до друку:

1) монография «Противодействие торговли людьми: правовые и социально-экономические аспекты» (авторы Прокопенко О.В., Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Усик Ю.И., Сейтхожин Б.У.) – доповідач Куліш А.М.

2) Навчальний посібник «Civil Law. Part 1» (укладачі – Гончарова А.В., Рєзнік О.М.) – доповідач Чернадчук В.Д.