ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

II Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

18-19 травня 2018 року на базі ННІ права СумДУ відбулась традиційна Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів».

Конференцію відкрив перший заступник директора ННІ права, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри КПТІДП СумДУ В. М. Семенов. Він наголосив на актуальності тематики конференції, зважаючи на реформи, що мають місце у правовій системі.

З доповідями на пленарному засіданні конференції мали можливість виступити: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри КПТІДП В. В. Сухонос (мол.); доктор юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри АГПФЕБ О. І. Кисельова та кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри АГПФЕБ М. І. Логвиненко.

На конференцію надійшло більше 300 тез із усієї України від провідних фахівців та вчених, аспірантів та студентів. Дослідження науковців були представлені практично на всіх секціях конференції. Тематика охоплювала такі секції: історія та теорія держави та права, філософія права; конституційне право, муніципальне право; міжнародне публічне право та міжнародне приватне право; екологічне право, земельне право, аграрне право; цивільне право та процес; господарське право та процес; сімейне право, житлове право; трудове право, право соціального забезпечення; адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальне право, кримінально-виконавче право; кримінальний процес, криміналістика.

До роботи конференції долучилось близько 100 учасників. Проведення Міжнародної науково-практичної конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»  надало можливість обміну інформацією та останніми науковими результатами.