ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

До уваги абітурієнтів!

У 2018 році єдине фахове вступне випробування з права для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» має таку структуру:

Загальна кількість тестових питань – 100.

Розподіл кількостей тестових запитань по галузях права:

  1. «Конституційне право України» – 12
  2. «Адміністративне право України» – 12
  3. «Цивільне право України» – 13
  4. «Цивільне процесуальне право України» – 12
  5. «Кримінальне право України» – 13
  6. «Кримінальне процесуальне право України» – 12
  7. «Міжнародне публічне право» – 13
  8. «Міжнародний захист прав людини» – 13

Запитання у тестовому зошиті розміщуються відповідно до навчальних дисциплін після заголовку з назвою навчальної дисципліни перед кожною групою запитань, присвячених відповідній навчальній дисципліні.

Формат тестових запитань – завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або в 1 тестовий бал:

  • 1 бал – якщо вказано правильну відповідь;
  • 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

На виконання роботи відведено 125 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати надавши правильні відповіді на всі запитання – 100 тестових балів.