ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

logo_gold_ua
kulish3

Директор ННІ права:

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор – Куліш Анатолій Миколайович

Навчальний процес забезпечують 5 кафедр:

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, дуальна.

Підготовка юристів здійснюється за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр. Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі (за денною та заочною формами навчання), та у докторантурі.
В Навчально-науковому інституті права працює 30 науково-педагогічних працівників, 27 з яких з науковими ступенями та вченими званнями: докторів наук – 5, кандитатів наук – 22, професор – 1 ,  доцентів – 10.

Навчально-науковий інститут права це:
 • Гарантія 100% працевлаштування;
 • Висококваліфіковані викладачі, які мають практичний досвід роботи;
 • Спеціалізація: Земельне право, Медичне право, Міжнародне право;
 • Можливість отримати професію «Охоронник»;
 • Участь в олімпіадах, науково – практичних конференціях в Україні та за її межами;
 • Проходження практики в Головному управлінні юстиції Сумської області, ТОВ «Сумитеплоенерго», в Територіальному управлінні державної судової адміністрації в Сумській області, юридичній клініці СумДУ;
 • Комп’ютерні класи із підключенням до правових баз даних, сучасні мультимедійні аудиторії;
 • Водійські права категорії «В» та посвідчення охоронця.
Навчально-науковий інститут права готує:
 • Бакалаврів зі спеціальності Правознавство – ліцензований обсяг 120 осіб, з них 16 місць – державне замовлення;
 • Спеціалістів зі спеціальності Правознавство – ліцензований обсяг 20 осіб;
 • Магістрів зі спеціальності – Правознавство – ліцензований обсяг 50 осіб, з них 10 місць – державне замовлення;
 • Магістрів зі спеціальності Управління фінансово – економічною безпекою – ліцензований обсяг 25 осіб, з них 4 місця – державне замовлення;
 • Магістрів зі спеціальності Інтелектуальна власніть – ліцензований обсяг 25 осіб, з них 7 місця – державне замовлення.

Переведення з іншого навчального закладу (або поновлення):

Всі бажаючі перевестись або поновитись на навчання до ННІ права за спеціальністю правознавство приймаються на II курс з будь-якої спеціальності (не зважаючи на напрям попереднього місця навчання), за умови ліквідації академічної різниці.

Всі хто має диплом молодшого спеціаліста спеціальності Правознавство приймаються на третій курс ОКР Бакалавр.

Проводиться набір абітурієнтів на перший рік навчання за напрямками:

Правознавство (спеціаліст);

Правознавство (магістр);

Управління фінансово-економічною безпекою (магістр);

Інтелектуальна власність – (магістр).

На основі диплому бакалавра будь-якого напрямку!