ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Daily Archives: Лютий 11, 2019

Картинка

До уваги абітурієнтів!

Рішенням ліцензійної комісії МОН України від 22 січня 2018 року в Сумському державному університеті відкрито нову спеціальність – 293 «Міжнародне право» бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини». Форма навчання – денна. Ліцензійний обсяг на рік складає 30 місць.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» поєднує поглиблену фахову підготовку юриста-міжнародника з вивченням основних галузей національного права, а також передбачає збільшений обсяг контактних годин іноземної мови (а за вибором студента – і другої іноземної мови та дисциплін зі спеціальності з англійською мовою викладання).

(більше…)